محسن مهرآوران در گفتگو با خبرنگار صبح توس؛ گفت: بیماری تب برفکی جزو مهمترین بیماریهای مهلک در دام می باشد که عمدتا در فصول سرد و با ایجاد خسارات اقتصادی سنگین ناشی از تلفات دامهای جوان و کاهش تولید دامهای بالغ همراه است و در همین راستا  از ابتدای سال جاری تا کنون، بیش از هشت هزار راس دام سنگین شهرستان علیه بیماری تب برفکی ایمن شدند.

 

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان باخرز بیان کرد: این حجم از واکسیناسیون که عمدتا با واکسینهای خارجی و با کیفیت بالا صورت گرفته توانسته حدود 80 درصد دامهای منطقه را به طور قابل قبولی علیه تب برفکی ایمن نماید و سایر دامهای منطقه نیز تا پایان سال تحت پوشش کامل قرار می گیرند.

انتهای پیام/