جواد محقق در گفتگو با خبرنگار صبح توس؛ درباره وضعیت شعر پارسی در سطح جهان، گفت: متأسفانه به دلیل اینکه شعر ما خیلی به زبان‌های دیگر ترجمه نشده است نمی‌توان درباره تأثیر شعر پارسی در سایر کشورها حرفی زد.

 

دبیر علمی دوازدهمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر بیان کرد: ابتدا ما باید به ترجمه آثار شعرایمان به زبان‌های مختلف اقدام کنیم و بعد از حدود یک دهه یا دو دهه تأثیر شعر شعرایمان را در سطح جهان ببینیم.

 

محقق افزود: در زمینه ترجمه اشعار فارسی به زبان‌های دیگر بخش خصوصی و دولتی کوتاهی کرده‌اند و آن‌چنان‌که باید آثار شعری ما و ادبیات داستانی ما به زبان‌های دیگر منتشر نشده است که این جای تأسف دارد.

 

وی عنوان کرد: ما در حوزه‌های مختلف به‌ویژه در ادبیات کودکان و نوجوانان آثار خیلی ارزشمندی در کشور داریم که اگر این‌ها ترجمه شوند قطعاً جایگاه خوبی را در منطقه و در سایر کشورهای دورتر خواهیم داشت.

 

دبیر علمی دوازدهمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر، اظهار داشت: ترجمه آثار شعری و ادبی ما به زبان‌های دیگر همتی را می‌طلبد که آن هم فقط بر عهده بخش‌های دولتی نیست و طبیعتاً بخش‌های خصوصی نیز در این زمینه باید اقدام کنند زیرا کشورهایی که آثار ادبی خود را به زبان‌های دیگر ترجمه کرده‌اند غالباً موفق بودند و از مخاطبی که در کشورهای دیگر دارند، راضی هستند.

 

محقق درباره کیفیت آثار شاعران معاصر با تأکید بر اینکه آثار ادبی ما باید ترجمه شود، خاطرنشان کرد: شعر نیز مانند کارهای دیگر، تولیدکنندگان مختلفی دارد و بسته به ذوق و توان و استعداد و وقتی که گذاشته می‌شود، می‌توانند آثاری تولید کنند که این آثار مخاطب خاص خود را داشته باشد.

 

وی در پایان بیان کرد: طبیعتاً برخی از شاعران حال حاضر قوی هستند، برخی متوسط و برخی ضعیف، برخی از آن‌ها کارهای خیلی خوبی دارند و برخی از شاعران ممکن است کارهای پرفروشی در کشور داشته باشند؛ اما به دلیل نوع زبان و محتوا مخاطب بین‌المللی زیادی نداشته باشد، زیرا برای خیلی از کشورها مقولات فرهنگی ما قابل‌فهم نیست؛ اما در مجموع شعر فارسی برای تأثیرگذاری بیشتر جای کار دارد.

 

انتهای پیام/