به گزارش صبح توس؛ مهرالله رخشانی مهر در حاشیه کلنگ زنی چندین پروژه آموزشی در سبزوار با بیان اینکه در10 سال گذشته و از محل اعتبارات برنامه چهارم توسعه 40 هزار میلیارد ریال برای تخریب و بازسازی مدارس فرسوده هزینه شد، گفت: بر مبنای مصوبه ای در برنامه ششم توسعه از محل صندوق ذخیره ارزی سه میلیارد دلار برای تخریب و نوسازی مدارس کشور پیش بینی شده است.

 

وی با بیان اینکه دو سوم از 100 میلیون متر مربع بناهای آموزشی کشور نیازمند تخریب و نوسازی بوده اند، تصریح کرد: طی دوره ده ساله برنامه چهارم و پنجم توسعه با همکاری دولت ها و مجلس نیمی از این بناها بازسازی شده اند.

 

رخشانی مهر با بیان اینکه نوسازی بناهای آموزشی فرسوده نیازمند عزم جهادی است، تاکید کرد: برخی از بناهای موجود تنها نیازمند مقاوم سازی هستند نه تخریب و این بدان معنی است که می توان با انجام اقداماتی ایمنی و مقاوم سازی بنای موجود را به حالت امن برای آموزش تبدیل کرد.

 

وی به نقش مهم و موثر خیرین مدرسه ساز اشاره کرد و افزود: در حدود یک سوم از مدارس و بناهای آموزشی توسط خیرین این حوزه ساخته شده است.

 

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور در ادامه با بیان اینکه ظرفیت خیرین مدرسه ساز هنوز به صورت کامل مورد استفاده قرار نگرفته است، عنوان کرد: برای استفاده کامل از این ظرفیت علاوه بر مجامع خیرین مدرسه ساز و خیرین انفرادی باید به سراغ خیرین خارج از کشور رفته و این ظرفیت را فعال کنیم.

 

رخشانی مهر در ادامه با اشاره به نیاز مناطق زلزله زده کرمانشاه به تخریب و بازسازی مدارس تاکید کرد: خیرین مدرسه ساز ساخت، نوسازی و مقاوم سازی تمام مدارس این منطقه را برعهده گرفته اند.

 

 

انتهای پیام/