به گزارش صبح توس؛ سال قبل در این ایام شاهد بارندگی های فراوانی در شهرستان تایباد بودیم؛ اما متاسفانه با گذشت سه هفته از آغاز زمستان، نه تنها برفی را در این شهرستان شاهد نبودیم، بلکه بارندگی نیز نداشتیم که بتوانیم آن را یاد کنیم.

 

باتوجه به بارندگی بسیار کم و بی سابقه پاییزی امسال و با مطالعه آماری میزان بارندگی سالهای گذشته شهرستان تایباد؛ می توان گفت که حداقل در ده سال اخیر از آغاز سال زراعی تا ۲۰ روز گذشته از زمستان، چنین خشکسالی نداشتیم که این امر زنگ خطری برای بی آبی تابستان سال ۹۷ خواهد بود.

 

باوجود اینکه منبع درآمدی غالب مردم شهرستان تایباد از راه کشاورزی است، متاسفانه این میزان بسیار ناچیز بارندگی، مشکلات معیشتی و اقتصادی زیادی را در سال آینده رقم خواهدزد.

 

مسئولین شهرستان، از الآن باید به فکر مدیریت بسیار شدید آب در بهار و تابستان سال آینده باشند، چراکه ممکن است باتداوم این وضعیت، حتی برای تامین آب شرب در تابستان سال ۹۷ در شهر تایباد با مشکل مواجه شویم.

 

انتهای پیام/