به گزارش صبح توس؛ اسکندر زند صبح امروز در همایش معرفی و تجلیل از نمونه‌های بخش کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به این نکته که خراسان رضوی 17 برگزیده در سی و سومین دوره از برگزیدگان تولیدکنندگان و کشاورزان برتر ملی دارد، گفت: یکی از ارکان امنیت، امنیت غذایی است که بار سنگین آن بر روی بخش کشاورزی است.

 

معاون تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به این نکته که کشاورزی را ستون اصلی امنیت غذایی دانست و بیان کرد: امنیت غذایی سه راه دارد که تولید، کاهش ضایعات و اصلاح شدن الگو مصرف است که همه بار این امنیت نباید بر روی تولید باشد و ما می‌توانیم با کاهش ضایعات، تولید را نیز کم کنیم.

 

زند با تاکید بر اینکه در حال حاضر در کشور به اندازه 15 میلیون نفر ضایعات وجود دارد، خاطرنشان کرد: در مصرف برنج ضایعات چشمگیری وجود داشته که چنانچه درصدی از ضایعات کاهش یابد تولید را نیز کم کرده‌ایم.

 

وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: در سال 79 جمعیت ایران 75 میلیون نفر بود که سرانه شکر 25 کیلوگرم و در سال 94 جمعیت ایران 78 میلیون نفر و سرانه شکر 29.5 تا 30 کیلوگرم بود، یعنی در عرض 15 سال، پنج کیلوگرم به سرانه شکر اضافه شده است.

 

معاون تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت جهاد کشاورزی رمز موفقیت را بخش کشاورزی در افزایش سرانه، بازار ارزان، تکنولوزی آسان و دانش بالا دانست و گفت: راه نجات بخش کشاورزی کاهش ضایعات است.

 

زند خاطرنشان کرد: آمار نشان می‌دهد که کشاورزی در حوزه باغی 10 برابر و کشاورزی زراعی سه تا چهار برابر نسبت به گذشته شده است که امیدواریم بخش کشاورزی نجات یابد؛ چراکه این بخش نجات‌دهنده اقتصاد کشور بوده است.

 

انتهای پیام/