سید فرزین میرچراغی در گفتگو با صبح توس؛ با اشاره به وجود برخی ملاحظات اخلاقی، عدم تناسب تعداد دانشجویان با فضاهای آموزشی بالینی و چالش‌های متعدد درمانی که فرآیند آموزش مهارت‌های بالینی در بالین بیماران را با مشکلات رو به رو می‌کند، اظهار کرد: این مشکلات موجب تاخیر در نیل به اهداف آموزشی می شود که برای حل این معضل باید از شیوه های نوین آموزشی بهره گرفت.


وی افزود: مسئله شبیه‌سازی به وسیله بازی انگاری یک سبک جدید آموزشی در پیش روی فراگیران و مدرسان است که با عنایت به توانمندی‌های موجود در دانشگاه و سطح شهرستان و در ادامه پروژه‌های مرتبط با سلامت الکترونیک، ساخت شبیه سازهای واقعیت مجازی تعاملی و از جمله شبیه‌ساز معاینه ریه، در دستور کار قرار گرفت.


میرچراغی گفت: از ویژگی‌های این شبیه‌ساز می‌توان به ایجاد فضایی شبیه به اتاق معاینه بیمارستان، امکان معاینه بیمار مجازی با گوشی پزشکی و سمع صداهای ریه، اشاره کرد همچنین ضمن آنکه این شبیه‌ساز می‌تواند به صورت هوشمند و اتوماتیک، خطاهای معاینه دانشجو را محاسبه و نتایج معاینه انجام شده توسط وی را، فوراً به او و استاد متخصص بالینی، ارائه دهد.


رییس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گناباد افزود: به موازات ساخت شبیه‌سازهای واقعیت مجازی، واقعیت افزوده و هولوگرام سه بعدی، در راستای حرکت به سمت دانشگاه‌های نسل۳ و کارآفرینی بر اساس علم و دانش، فعالیت‌های نوآورانه صورت گرفته، ابتدا در قالب یک هسته فناور و سپس در بستر یک شرکت تولید کننده محصول مستقر در مرکز رشد فناوری دانشگاه – که در مسیر تبدیل به یک شرکت دانش بنیان حرکت می کند –متمرکز شده است.


وی ابراز داشت: همچنین به منظور توانمندی سازی دانشجویان پزشکی و کارآفرینی بر اساس دانش در بین آنان، تاسیس اولین انجمن علمی- دانشجویی سلامت الکترونیک دانشکده‌های پزشکی کشور نیز در دانشکده پزشکی گناباد، مورد موافقت قرار گرفته است.

 

انتهای پیام/