به گزارش صبح توس؛ میرزا محمد تقی‌خان فراهانی مشهور به امیرکبیر، صدراعظم‌ ایران در دوره ناصرالدین‌شاه قاجاربود.

 

وی در دوره صدارت سه سال و سه ماه (۳۹ ماهه) خود، اصلاحاتی را در زمینه‌های آموزشی، اجتماعی و سیاسی ایران آغاز کرد. امیرکبیر «دارالفنون» را بنیان نهاد، مسائل قضایی را به عالمان دینی سپرد، مسجد و مدرسه دینی ساخت و در همین دوران کوتاه فرقه صهیونیستی بهائیت را سرکوب کرد. او با دسیسه اطرافیان شاه که همه بهائی بودند از مقام خود برکنار و به کاشان تبعید شد و در حمام فین به دستور شاه به قتل رسید. قبر وی در حرم امام حسین(ع) است. 

 

 پوستر زیر از فرمایشات رهبر معظم انقلاب در دیدار با دست اندرکاران و مسئولین در سال 1383 پیرامون شخصیت امیرکبیر است.


یکی از نامهای دارای افتخار در تاریخ ما - به همان اندازه‌یی که واقعیت دارد - امیرکبیر است. امیرکبیر در کشور ما سه سال در رأس دولت بوده است. معلوم میشود سه سال وقت خیلی زیادی است. همه‌ی کارهایی که امیرکبیر انجام داده و همه‌ی خاطرات خوبی که تاریخ و ملت ما از این شخصیت دارد، محصول سه سال است، بنابراین چهار سال، وقت کمی نیست - وقت خیلی زیادی است - به شرط این‌که از همه‌ی این وقت به نحو درست استفاده شود.