به گزارش صبح توس، ابتدای شهریور ماه گذشته بود که با رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، اخذ آبونمان از مشترکین شرکت ملی گاز خلاف قانون تشخیص داده شد. هیئت عمومی دیوان بخشنامه شماره ۳/م/۸۴۲۰۳ مورخ 26 شهریور ماه سال 91 ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها و شرکت ملی گاز در خصوص اخذ آبونمان از مشترکین خلاف قانون تشخیص داده شد و این بخشنامه ابطال شد.

 

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران عنوان کرده بود: مطابق حکم دیوان عدالت اداری ما موظف هستیم که نحوه و فرمول دریافت آبونمان را اصلاح کنیم. به‌طوری که شرایط دریافت آبونمان به پیش از آغاز قانون هدفمندی یارانه‌ها بازخواهد گشت.

 

 

اما علی‌رغم زمزمه‌ها برای حذف آبونمان از قبوض گاز آنچه در حال حاضر شاهد آن هستیم، این است که هنوز در قبوض صادره برای پرداخت بهای مصرفی گاز، مورد آبونمان نیز لحاظ می‌شود و مشترکین را موظف به پرداخت آن می‌کند.

 

به جای واژه غریب آبونمان بگوییم «هزینه خدمات مستمر»!

 

نکته جالب توجه نیز این است که به جای هزینه آبونمان، کلمه «خدمات مستمر» جایگزین شده است که این مسئله صدای مردم را درآورده و آنان مدعی هستند مبلغی که به عنوان خدمات مستمر باید پرداخت کنند از مبلغ آبونمان هم بیشتر است.

 

یکی از مشترکان معترض با انتقاد از اینکه مسئولان تنها با کلمات بازی کرده‌اند، می‌گوید: درقبوض جدید، قسمت آبونمان حذف شده و به جای آن هزینه خدمات مستمر اضافه شده است.

 

ماجرای «تغییر اقلیم» هم دردی را دوا نکرد

 

وی این اقدام را دریافت غیرقانونی پول عنوان می‌کند و ادامه می‌دهد: مگر میان آبونمان با خدمات مستمر تفاوتی وجود دارد که مسئولان این کار را انجام داده‌اند و بر سر مردم نیز منت می‌گذارند که ما آبونمان را حذف کرده‌ایم.

 

 

مشترک دیگر اظهار می‌کند: تبدیل آبونمان به خدمات مستمر همچون ماجرای تغییر اقلیم است که نه تنها دردی را دوا نکرده بلکه فقط مشکلات مشترکین را افزایش می‌دهد.

 

اگر اعتراضی هست به شورای اقتصاد گفته شود

 

در این رابطه سیداحمد علوی سخنگوی شرکت گاز خراسان رضوی به صبح توس می‌گوید: این مصوبه شورای اقتصاد است که شرکت گاز را مجاز کرده در سطح کشور هزینه خدمات مستمر را دریافت کند؛ لذا اگر اعتراضی هست باید به شورای اقتصاد گفته شود، ما تابع قانون هستیم؛ شورا مصوب کرده و ما عمل می‌کنیم.

 

وی تصریح می‌کند: دریافت هزینه «خدمات مستمر» یا «آبونمان»یک سرویس عمومی است که در راستای حفظ، نگهداری، امدادرسانی و ایمنی شبکه گاز سراسر کشور استفاده می‌شود.

 

رئیس روابط عمومی و سخنگوی شرکت گاز خراسان رضوی اضافه می‌کند: بر اساس تصمیم دولت و همچنین تصویب شورای اقتصاد این مبلغ بدون هیچ گونه افزایش و با عنوان «هزینه خدمات مستمر» در قبوض درج می‌شود.

 

انتهای پیام/