بهروز صادقی در گفتگو باصبح توس؛ با اشاره به این نکته که نظارت بر فضای مجازی را می توان به دو دسته نظارت حاکمیتی و نظارت والدین بر فرزندان تقسیم کرد، گفت: در نوع اول حاکمیت می تواند روشهای مختلفی که در دیگر کشورها جواب مثبت داده است را استفاده کند؛ روشهایی مانند آنچه در کشور چین به عنوان بزرگ ترین فیلترکننده اینترنت انجام شده است.

 

رییس دانشگاه پیام نور تایباد ادامه داد: دولت چین ضمن بومی سازی تقریبا کامل فضای مجازی در داخل جامعه یک و نیم میلیارد نفری خود، عملا در جنگ اطلاعاتی با آمریکا و اروپا پیروز شده است؛ چراکه مابه ازای چینی ابزارهای اینترنتی آنها تمام جذابیتهای اینترنتی غربی را برای مردم آن کشور فراهم کرده است.

 

این استاد دانشگاه افزود: در بریتانیا نیز دسترسی افراد به اینترنت را بصورت متمرکز و هوشمند کنترل می کنند و حتی دسترسی های مبتنی بر محتوا را با دقت بیشتری در دستور کار قرار داده اند. در فرانسه نیز اگر کاربری قوانین فضای مجازی را نقض کند دسترسی او را به اینترنت محدود می شود.

 

صادقی تصریح کرد: اما در کشور عزیزمان ایران می توان باایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات که تاکنون نیز فازهایی از آن اجرا شده است این مشکل را تا حدودی مرتفع کرد؛ چراکه با بومی سازی سرورهای شبکه اینترنت، نه تنها هزینه دسترسی به اطلاعات بسیارکمتر می شود، بلکه در بحث پدافند غیرعامل نیز می توان در شرایط عادی و حتی اضطراری اقدامات مناسب صورت داد.

 

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: والدین نیز می توانند نقش بسیار خوبی در کنترل عملکرد فرزندان خود در فضای مجازی داشته باشند؛ آشنایی والدین با فضای مجازی، مزایا و معایب آن، رعایت سطح اعتماد به فرزندان، آگاه سازی خانواده ها و غیره از جمله روشهای معمول است.

 

وی درخصوص پیام رسانهای مجازی مانند تلگرام اظهارکرد: هرچند می توان بهبود فضای کسب و کار و افزایش آگاهی مردم را از منافع آن دانست؛ اما تبعات امنیتی نیز می تواند داشته باشد.

 

وی بیان کرد: بهتر است ضمن بالابردن سطح اعتماد عمومی مردم نسبت به پیام رسان‌های داخلی( پیام رسان‌هایی که وابسته به نهاد یا سازمان خاصی نباشند و بصورت خصوصی؛ اما تحت کنترل نهادهای حاکمیتی عمل کنند) و با فرهنگ سازی، پیام رسان‌های داخلی را جایگزین ابزارهای خارجی کرد تا در این فضای جنگ نرم افزاری که شبکه های مجازی نیز یکی از ابزارهای آن است، در مقابل تهدیدات خارجی موفق ظاهر شویم.

 

انتهای پیام/