سردار یدالله جوانی در گفتگو با خبرنگار صبح توس؛ اظهار کرد: دخالت های آمریکا در سیاست داخلی ایران پیشینه ای طولانی دارد و منحصر به حال نیست، آمریکایی ها برای یک دوره ای ایران را تحت نفوذ خود داشتند که با انقلاب اسلامی، ایران از چنگال آمریکا خارج شد.

 

وی بیان کرد: موقعیت راهبردی ایران در منطقه خاورمیانه و سیاست های اصولی جمهوری اسلامی باعث شده است تا آمریکایی ها همواره در تلاش باشند تا سلطه خود بر ایران را مجدد احیا کنند، دلیل اصلی دخالت های آمریکا در امور ایران این است که اگر آمریکایی ها بخواهند در جهان، قدرت اول و بر خاورمیانه مسلط باشند، باید بر ایران مسلط شوند.

 

جوانی گفت: هیچ توطئه ای را علیه انقلاب اسلامی نمی بینیم که آمریکایی ها در آن حضور نداشته باشند، در این سال ها هر توطئه و فتنه ای انجام شد دست آمریکایی ها در آن دیده می شود حتی در اغتشاشات اخیر.

 

مشاور عالی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران ادامه داد: آمریکایی ها به دنبال این هستند که با حمایت از این اغتشاشات، جریان غرب گرا تحت سلطه خود روی کار بیاورند؛ اما نه تنها نتواسنتد به اهداف خود برسند، بلکه امروز جمهوری اسلامی به قدرت منطقه ای تبدیل شده که برای آمریکا موجب نگرانی شده است.

 

جوانی گفت: امروزه آمریکایی ها در منطقه ما بیش از هر منطقه دیگری شکست خورده اند، سیاست های آن ها در لبنان و عراق شکست خورده است  و این تحولات منطقه به نفع آمریکا و متحدانش در منطقه نیست بلکه روندی است که موقعیت مقاومت را روز به روز بهتر می کند.

 

وی افزود: آمریکا با دخالت در سیاست داخلی ایران بدنبال فرار از شکست های خود و نوعی انتقام گیری است، در داخل کشور چیزی که رخ داد زمینه داخلی دارد؛ اما یک فرصتی برای پیاده کردن نقشه های شوم آمریکا بود.

 

جوانی گفت: باید مشکلات داخل کشور را از اغتشاشات اخیر جدا کرد، مشکلات کشور را باید مسئولین حل کنند تا نارضایتی مردم را در پی نداشته باشد، دشمن به دنبال استفاده از فرصت ها است و هنگامی که عده ای از مشکلات اقتصادی کشور ناراضی هستند نوعی اعتراض بوجود می آید و دشمن نیز به دنبال این است تا با بر هم زدن ثبات، نقشه خود را پیاده کند.

 

وی بیان کرد: مردم وقتی دخالت بیگانگان را دیدند با به صحنه آمدن خود بین اغتشاش گران و معترضین مرزبندی کردند، هر نوع حرکت اغتشاشی را محکوم کردند و نقشه آمریکا را ناکام گذاشتند تا آمریکا به چیزی که می خواهد نرسد.

 

انتهای پیام/