مهدی اکبر زاده در گفتگو با خبرنگار صبح توس؛ در رابطه با وضعیت تکدی‌گری در سطح این شهرستان، گفت: با توجه به شرایط فرهنگی، اجتماعی و دینی مطلوبی که در سطح شهرستان رشتخوار حاکم است، بحث تکدی‌گری زیاد در این شهرستان دیده نمی‌شود، مشاهده تعداد بسیار پایین آن‌هم عموماً معتادین متجاهر هستند.

 

وی در ادامه همین مطلب با اشاره به اینکه  معتادین متجاهر، تکدی گریشان بیشتر به شکل کارتن‌خوابی کوتاه‌مدت یک تا دو ساعته در داخل شهر است، افزود: معتادین متجاهر بیشتر به جمع‌آوری ضایعات خیابانی می‌پردازند و معمولاً پس از جمع‌آوری ضایعات خیابانی ضایعات جمع‌آوری‌شده را به ضایعاتی‌ها می‌فروشند.

 

اکبر زاده با تأکید بر اینکه بیشترین شکل تکدی گری در این شهرستان با فعالیت معتادین متجاهر مشاهده می‌شود، افزود: اینکه ما بگوییم تکدی گری حرفه‌ای در شهرستان  رشتخوار داریم، این‌گونه نیست.

 

رئیس بهزیستی شهرستان رشتخوار در ادامه، با توجه به حضور عشایر و کولی‌ها که معمولاً بیشتر در فصل برداشت زعفران در سطح این شهرستان دیده می‌شوند، اذعان داشت: قسمتی از تکدی‌گری‌ها در سطح شهرستان رشتخواربه علت حضور یکسری از عشایر کولی‌ها که در روستاهای اطراف به‌صورت تجمعی و با نصب چادر مستقر می‌شوند، است که این افراد بیشتر به‌صورت دوره‌ای در داخل شهر تکدی گری می‌کنند و این موضوع بیشتر در ایام فصل برداشت زعفران مشاهده می‌شود.

 

اکبرزاده با تأکید بر اینکه شکل حرفه‌ای و جاافتاده تکدی گری در شهرستان رشتخوار وجود ندارد، یادآور شد: در رشتخوار شکل تکدی گری حرفه‌ای مثل شهرهای بزرگ که حتماً تکدی گری کنند و برای گرفتن پول اسرار کنند یا مدام در بین خیایان ها و چهارراه‌های سطح شهر در تردد باشند، را نداریم.

 

انتهای پیام/