به گزارش صبح توس؛ محمد سیاح اظهار داشت: ویروس عامل بیماری آنفلوانزا دارای سه تیپ است که معمول‌ترین و شایع‌ترین تیپ که سبب بروز آنفلوانزا در انسان و حیوانات مختلف ازجمله طیور می‌شود تیپ A

 می‌باشد.

 رییس شبکه دامپزشکی شهرستان چناران ادامه داد: به علت اینکه این تیپ به‌طور مشترک قادر به ایجاد بیماری در انسان و حیوانات ازجمله خوک، پرندگان، گربه و فک است لذا جز بیماری‌های مشترک بین انسان و حیوانات بوده و قابل‌انتقال از حیوانات به‌ویژه از انواع طیور اهلی و وحشی به انسان است.

 

وی افزود: بیماری در انسان و حیوانات از طریق مسیر تنفسی منتقل می‌شود و به‌سرعت سبب بروز همه‌گیری در جوامع انسانی و حیوانات می‌شود.

 

سیاح افزود: این ویروس در پرندگان دو نوع آنفلوانزای باقدرت بیماری‌زایی اندک و باقدرت بیماریزایی شدید ایجاد می‌کند که ویروس از نوع بیماریزای شدید تاکنون منجر به نابودسازی میلیونها قطعه پرنده (جهت جلوگیری از گسترش سریع بیماری و افزایش احتمال خطر انتقال به انسان) و ابتلا 860 مورد تأییدشده انسانی در جهان شده که ازاین‌بین 454 مورد منجر به مرگ شده است.

 

وی در انتها خاطرنشان کرد: با توجه شروع فصل سرما و مهاجرت پرندگان از مناطق سردسیر، لذا خطر بروز این بیماری در مناطقی که میزبان پرندگان مهاجر می‌باشد به‌شدت افزایش می‌یابد. لذا ضروری است که کلیه افراد به‌ویژه مرغداران شهرستان به‌شدت نکات مرتبط با امنیت زیستی ازجمله خودداری از نزدیک شدن به هر نوع پرنده وحشی تلف‌شده، خودداری از هرگونه نقل‌وانتقال طیور از مناطق آلوده به بیماری یا مشکوک به آلودگی، ضدعفونی کامل هر نوع وسیله نقلیه ورودی به مرغداری، اتخاذ تمهیدات لازم جهت ممانعت از ورود هرگونه پرنده وحشی به سالنها، گزارش سریع هر نوع بیماری مشکوک به شبکه دامپزشکی وغیره را به‌دقت رعایت کنند.

انتهای پیام/