حسین اکبری کارشناس فضای مجازی و کسب و کارهای اینترنتی خراسان رضوی در گفتگو با صبح توس؛ ضمن اشاره به موضوع فیلترینگ شبکه های اجتماعی خارجی اظهار کرد: باتوجه به فیلترینگ انجام شده از دو بعد تهدید و فرصت می توان به قضیه محدود شدن کسب و کارهای اینترنتی این موضوع را مورد بررسی قرار داد.

وی افزود: تهدید از باب اینکه 100 هزار نفر کاربر و یک میلیون نفر به صورت غیرمستقیم از این شبکه ها استفاده و درآمدزایی دارند و امروز فعالیتشان مختل می شود.

کارشناس فضای مجازی گفت: اگر بخواهیم زیرساختی و مبنایی به این موضوع نگاه داشته باشیم ما روی یک شبکه ای فعالیت اقتصادی انجام می دهیم که از جهات مختلف مناسب برای این بستر نیست.

وی با اشاره به بیشترین مخاطب تلگرام در ایران افزود: در بستری در حال فعالیت هستیم که هر لحظه ممکن است به لحاظ قوانین داخلی و خارجی از دسترس خارج شود و امروز این موضوع فیلترشدن می تواند برای روی کار آمدن نرم افزار شبکه اجتماعی داخلی فرصت خوبی باشد.

اکبری تصریح کرد: باتوجه به عدم اطمینان به شبکه های اجتماعی خارجی خیلی افراد پس از فیلترینگ تلگرام در فعالیت های اقتصادی خود دچار مشکل شده اند و تجربه نشان داده است که اگر بتوانیم صبری داشته باشیم نرم افزارهای داخلی به رشد خود خواهند رسید.

وی افزود: توسعه و برنامه ریزی ها در مدت زمان 5 ساله در تلگرام صورت گرفته است و لذا اگر بتوانیم یکی از پیام رسان های داخلی مطمئن از لحاظ فنی پشتیبانی کنیم طبیعتا همه مردم با اطلاعرسانی صحیح و مطلوب از شبکه های اجتماعی داخلی استفاده می کنند و همان فعالیت ها را در بستر داخلی انجام می دهند.

کارشناس کسب و کارهای اینترنتی خراسان رضوی با اشاره به ضرورت فاصله زمانی برای افزایش مخاطبان و مطلوب شدن زیرساخت تصریح کرد: کشور هر چند سال یک بار با این موضوعات مواجه بوده و لذا باید این موضوع را به صورت ریشه ای اصلاح کنیم تا بتوانیم شبکه های داخلی خود را تقویت کنیم.

وی یکی از مهم ترین موانع موضوعات فرهنگی و فنی دانست و افزود: بعد فرهنگی این است که متاسفانه مردم حتی متخصصین و فعالان فرهنگی  به شبکه های اجتماعی داخلی اعتماد ندارند لذا باید این کسب اطمینان از طرف مردم رخ دهد و البته خدمات فنی و پشتیبانی نرم افزارهای داخلی دارای اهمیت است.

اکبری با اشاره به ضریب نفوذ شبکه های خارجی مانند اینستاگرام خاطرنشان کرد: در حوزه فرهنگ نگاهمان زیرساختی نبوده و حتی سلبی-دفاعی بوده است لذا باید آمادگی دفاع و برخورد داشته باشیم و مننتظر نباشیم تکنولوژی وارد شود و پس از آن فرهنگ مربوط به آن را ارائه کنیم.

وی افزو.د: باتوجه به ارائه نشدن نکات مثبت به مردم تضمینی برای حضور مردم و افزایش گرایش مردم به شبکه های داخلی کمتر بوده است و اصلا دولت در فضای سیاسی ترجیح می دهد همین شبکه های موجود خارجی برقرار باشد و به دلیل بهره برداری های سیاسی مایل به این موضوع است.

 کارشناس فضای مجازی گفت: مبنای اشتغالزایی دولت با نگاه به همین سیستم غربی بوده است اما نیاز به پایش بیشتری دارد و بایستی اهرم بازدارنده ای در برابر شرکت این شبکه های خارجی داشته باشد.

انتهای پیام/