به گزارش صبح توس؛ در اولین دیدار رسانه ای حسین شرافتی راد، به عنوان فرماندار شهرستان تایباد با خبرنگاران شهرستان که اسفندماه ۹۳ برگزارشد، وی بااشاره به نقش خبرنگاران در جامعه وعده داد: اجازه نخواهم داد هیچ مدیری در اتاقش را برروی خبرنگاران ببندد؛ چراکه پل ارتباطی بین مسئولان نظام و مردم، خبرنگاران عزیز ما هستند و این حق مردم است که بدانند چه اتفاقی در حال افتادن است.

 

شرافتی راد همچنین اظهار کرده بود: تلاش می کنم حداقل هر سه ماه یکبار نشستی باخبرنگاران شهرستان داشته باشم و خبرنگاران را یک فرصت طلایی برای توسعه و پیشرفت و رفع نواقص در بخشهای مختلف می دانم.

 

وی بیان کرد: دوست دارم خبرنگاران را به عنوان یک فرصت همیشه در کنار مسئولان داشته باشم و اگر آنها نقدی دلسوزانه انجام دهند آن را یک ارزش می دانم. به روابط عمومی ها و مدیران اعلام خواهم کرد که با خبرنگاران تعامل ویژه ای داشته باشند چرا که معرفی تایباد با اهل قلم انجام پذیر است.

 

فرماندار تایباد نقد منصفانه را در پیشرفت کار بسیار اساسی دانست و گفت: صداقت در قلم زدن و شجاعت در گفتار را برای خبرنگار بسیار مهم می دانم.

 

اما امروز پس از گذشت تقریبا سه سال از دادن این وعده ها خبرنگار ما کمتر از انگشتان دست توانسته است گفتگویی با فرماندار شهرستان داشته باشد و چندین و چندبار برای گرفتن مصاحبه به در بسته اتاق فرماندار خورده است و یا اینکه فرماندار محترم به دلایل مختلف از مصاحبه کردن امتناع کرده است.

 

در این بازنگری خبر (دیدار رسانه ای فرماندار تایباد)، هیچ نوع هدفی غیر از صداقت در قلم زدن و شجاعت در گفتار و یادآوری برخی از حرفها و همچنین ایجاد تعامل ویژه بین خبرنگاران شهرستان و مخصوصا خبرنگار صبح توس با فرماندارمحترم شهرستان تایباد چیز دیگری مدنظر نمی باشد.

 

به امید روزی که در اتاق هیچ مدیر و مسئولی برروی خبرنگاران بسته نباشد.

انتهای پیام/