به گزارش خبرنگار صبح توس؛ گاردین با اشاره به خط دهی های خارجی ها به برخی هنجارشکنی ها در کشورمان، دشمنان ایران را به لاشخورهایی تشبیه کرده است که در آسمان جمهوری اسلامی ایران به پرواز درآمده اند.

انتهای پیام/