حسین شمس فرمانده سپاه ناحیه فریمان در گفتگو با صبح توس؛ با گرامیداشت حماسه نهم دیماه اظهار داشت: فتنه سال 1388 به بهانه تخلف در انتخابات و با این دروغ بسیار بزرگ شروع شد و عده ای را فریب داد و به خیابانها کشید تا به گمان خودشان از رای شان دفاع کنند؛ اما نکته مهم این است که این دروغ بزرگ با برنامه ریزی و زمینه سازی قبلی بر اساس یک مدل براندازی که همان کودتای مخملی یا انقلاب رنگی است صورت پذیرفت که عمده کودتاهای مخملی از سوی آمریکا و متهدین اروپایی اش که در بلوک شرق مانند اکراین و گرجستان طرح ریزی شده و در شبکه انتخابات بوده است و شگرد اصلی شان در این مدل متهم سازی نظامها به تقلب بوده است و برای رسیدن به این منظور کار عمده شبکه سازی،یعنی کشاندن مردم به خیابانها و دوم زمینه سازی ذهنی ماه ها قبل از انتخابات را می بایست انجام دهند که در انتخابات سال 88 هر دو مشهود بود و انجام شد و طراحان اصلی این فتنه قطعا دشمنان خارجی و در راس آن آمریکا شیطان بزرگ بود.

 

وی افزود: فرصت طلبان و دنیا دوستان را همچون طلحه و زبیر که در جنگ جمل حاضر شدند بر روی حضرت علی (ع) شمشیر بکشند،این افراد فرصت طلب و بی بصیرت در واقع قرارگاه اصلی دشمن در داخل بودند و عده دوم ازخواص بی بصیرت بودند که سکوت کردند و به امید اینکه از این طریق خواهند توانست به قدرت برسند، مجری این طرح دشمنان شدند.

 

شمس در ادامه گفت: حضرت آقا در خطبه نماز جمعه 29 خرداد88 عبارتی قریب بر این مظمون فرمودند که نقشه بندی آنها را بر آب کرد و مردم بصیرت لازم را پیدا کردند و آن اینکه این احمق ها فکر کردند ایران،گرجستان است و مردم با بصیرت و آگاه با این گرای حضرت آقا به خودشان آمدند و اثبات کردند که مردم ایران فریب چنین نقشه سیاسی را نخواهند خورد و حماسه نهم دی را آفریدند و این حماسه در تاریخ ماندگار شد.

 

فرمانده سپاه فریمان گفت: در تاریخ ایران،این نگاه حضرت آقا به اثبات رساند که ایران گرجستان نیست فلذا این حماسه نهم دی بود که علی رغم اینکه دشمن درصدد بود که اصل آن پیوند امت با امام را بر هم بزنند؛ اما این پیوند از قبل مستحکمتر شد و فتنه گران هم منزوی شدند.

 

وی در پایان سخنانش افزود: ملت و مردم ما می بایست بصیرت و آگاهی لازم را داشته باشند، زیرا دشمن قطعا بیکار نخواهد نشست و همیشه در صدد توطئه و فتنه های جدید می باشد فلذا باز خوانی این حوادث می بایست زنده بماند تا آیندگان دچار اشتباه نشوند و از آن درسها و عبرتها بگیرند.

 

انتهای پیام/