به گزارش صبح توس؛ رهبر معظم انقلاب روز گذشته در دیدار مسئولان و اعضای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در سراسر کشور، فرمودند: امروز هزاران توپخانه دروغ‌پردازی به سمت این ملت مشغول شلیک هستند تا مردم را ناامید و بدبین کنند، متأسفانه در داخل هم گروهی، درست همان کار دشمن را ادامه می دهند، ناامیدکردن مردم، متهم کردن، انکار موفقیت‌های انقلاب اسلامی،دروغهای دشمن‌ساز را در ذهن مردم انداختن؛ اینها تقوا ندارند؛ اینها بجای آنکه سیاستشان دینی باشد، دینشان سیاسی‌کاری است. خدا، دین و انصاف را رعایت نمیکنند

.