2018-10-23 | 1397/08/01

همایش دفاتر رسمی ثبت اسناد در مشهد

سومین همایش گرامیداشت 'دفاتر اسناد رسمی' با هدف تبیین جایگاه دفاتر اسناد رسمی و نقش خدمت رسانی آنها به مردم و جامعه با حضور مسئولان کشوری و استانی به مناسبت ششم دی 'روز دفاتر اسناد رسمی' برگزار شد. عکس: علیرضا اخباری