حسین زارع حسینی مسئول تولیدات گیاهی اداره جهاد کشاورزی گناباد در گفت و گو با صبح توس؛گفت: همچنین میزان سطح زیرکشت پنبه در گناباد امسال با 40 درصد افزایش نسبت به پارسال به 340 هکتار افزایش یافت.

وی افزود: میزان برداشت پنبه از ابتدای امسال تاکنون در این شهرستان با 13 درصد افزایش نسبت به سال قبل از 660 به 750 تن رسیده است.

مسئول تولیدات گیاهی اداره جهاد کشاورزی گناباد اظهار کرد: این درحالی است که ظرف از 10 سال اخیر به دلیل پدیده خشکسالی و افزایش شوری آب، سطح زیر کشت پنبه کاهش داشت و از 1600 هکتار به 340 هکتار رسیده است.

وی افزود: پنبه یکی از محصولات راهبردی کشاورزی در این منطقه است لذا توسعه صنایع تبدیلی آن اشتغال خوبی به همراه دارد ولی به دلیل خشکسالی چند سال اخیر پنبه کاران گنابادی به کشت سایر محصولات زراعی و باغی از جمله پسته گرایش داشته اند.

مسئول تولیدات گیاهی اداره جهاد کشاورزی گناباد گفت: 34 هزار بهره بردار بخش کشاورزی گناباد با 20 هزار هکتار کشتزار آبی، 1700 هکتار دیمزار و 500 هزار راس دام سالانه 87 هزار تن محصولات زراعی، باغی و دامی تولید و روانه بازار مصرف می کنند.

وی افزود: با هدف اصلاح گونه ها، استفاده از ارقام سازگار و پر بازده پنبه امسال پنج رقم پنبه جدید در سطح هزار و 500 مترمربع به صورت آزمایشی در گناباد کشت شد.

حسینی تصریح کرد: میانگین برداشت پنبه از هر هکتار را 2.5 تن است که با اصلاح ارقام قدیم و کاشت گونه های جدید سازگار با خاک و آب گناباد این میزان افزایش خواهد داشت.
انتهای پیام/