به گزارش صبح توس؛حمید صالحی اظهار کرد: میانگین شاخص کلی کیفیت هوا در صبح امروز 101 پی.اس.آی است. 
وی بیان کرد: ایستگاه های خاقانی با 129، سرافرازان با 123، الهیه با 110، شهید آوینی با 106، شهید مفتح با 100، خیام شمالی با 103 و چمن با 103 پی.اس.آی، آلوده ترین نقاط مشهد برای گروههای حساس هستند. 
صالحی استفاده شهروندان از ناوگان حمل و نقل عمومی و پرهیز از به کارگرفتن خودروهای شخصی را موجب بهبود وضعیت هوا عنوان و تاکید کرد: بیماران قلبی و تنفسی، کودکان، زنان باردار و سایر گروههای آسیب پذیر تا حد امکان از حضور در مناطق آلوده خودداری کنند. 
روزانه تا یک میلیون و 200 هزار دستگاه خودرو در کلانشهر 3.5 میلیون نفری مشهد در حرکت هستند. 
شاخص کلی کیفیت هوا در محدوده 101 تا 150 پی.اس.آی بیانگر وضعیت هشدار برای افراد حساس و کودکان، بین 151 تا 200 پی.اس.آی هشدار برای همه سنین، بین 200 تا 300 پی.اس.آی حالت اضطرار است و آلودگی بیشتر از 300 پی.اس.آی نیز وضعیت بحرانی را نشان می دهد. 

انتهای پیام/