محمد باغانی معاون طرح و برنامه و مالی سپاه امام رضا(ع) در گفتگو با صبح توس؛ اظهار کرد: هر مجموعه ای که بخواهد پویایی و انسجام را حفظ کند باید در راستای اجرای برنامه های مربوط اهتمام لازم داشته باشد.


وی افزود: برنامه های بسیج  پس از مدتی وارد برهه ای جدید و نو شده است.


معاون طرح و برنامه و مالی سپاه امام رضا(ع) گفت: این تحول به نحوی است که پیشنهاد عنوان برنامه و الزامات اجرای آن پس از ابلاغ اهداف و اولویت های لازم به فرماندهان سپاه استانی محول شده است.


وی افزود: از آنجایی که برنامه های سال 96 برگرفته از نیازهای میدانی و بومی هر استان می باشد لذا این موضوع ضرورت اجرای برنامه های بسیج را مضاعف می کند.


باغانی تصریح کرد: در سال جدید آنچه بیشتر از هر چیز مورد نظر و بازبینی قرار خواهد گرفت میزان اثر بخشی هر برنامه و پیامدهای ناشی از اجرای آنها است.


وی افزود: امیدواریم با اجرای با کیفیت و به موقع برنامه های سال 96 و سال های آتی بتوانیم منویات، تدابیر و فرامین فرمانده معظم کل قوا که همانا ارتقای حضور سازمان یافته تر مردم در عرصه های مورد نیاز انقلاب اسلامی، ایجاد ساماندهی مجموعه های اندیشه ورز در تمام سطوح به حهت جلوگیری از نفوذ دشمن می باشد عملیاتی شود.


معاون طرح و برنامه و مالی سپاه امام رضا(ع) خاطرنشان کرد: در این راستا ایجاد سازوکار برای تقویت هم افزایی اقشار و همکاری با دستگاه های ذیربط در سال 96 با هدف تحقق سند چشم انداز بسیج مبتنی بر تحول همه جانبه بسیج در بستر مساجد با جذب، سازماندهی، تربیت و آموزش و اداره و کیفی سازی نظام تربیتی بسیج و نقش آفرینی بسیجیان در عرصه های فرهنگی، اجتماعی، امنیتی، خدمات رسانی و علمی و دفاعی صورت خواهد گرفت.


انتهای پیام/