حمید بنایی در گفتگو با صبح توس؛ با اشاره به این نکته که در صورت بها دادن به بانوان، کارهای بزرگی را از آنان شاهد خواهیم بود، گفت: سال گذشته مجلس شورای اسلامی ۲۰ میلیارد تومان بابت اشتغال بانوان تصویب کرد که متاسفانه یک ریال آن هم محقق نشده است.

 

نماینده مردم گناباد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: امسال نیز برای این موضوع بودجه ای در نظر گرفته شده که امیدواریم دولت اعتبارات آن را تخصیص دهد.

 

بنایی با اشاره به اقدامات خوبی که بانوان گنابادی در چند سال اخیر در حوزه اشتغال داشته اند، گفت: چنانچه بانوان روستایی را توانمند کنیم شاهد مهاجرت معکوس به روستاها خواهیم بود.

 

وی با بیان اینکه بحث آموزش باید جدی گرفته شود و به دلیل کمبود اعتبارات در این خصوص متاسفانه ضعیف عمل کرده ایم، افزود: بررسی های اولیه و نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر افزایش بودجه ۹۷ کمیته امداد امام خمینی(ره) است.

 

نماینده مردم گناباد در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در بودجه سال ۹۷ شاهد کاهش هزینه های عمرانی هستیم، ولی با این حال پیش بینی می کنیم بودجه کمیته امداد با چهارهزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بسته شود.

 

وی خاطرنشان کرد: طی چند ماه گذشته بیمه تامین اجتماعی تعداد ۲۰۰ نفر از افراد تحت پوشش کمیته امداد گناباد قطع شده که نیاز جدی به ورود رئیس کمیته امداد به این بحث داریم.

 

انتهای پیام/