به گزارش صبح توس؛ کارگاه سلامت و امنیت غذایی ساعاتی پیش در فرمانداری بجستان با حضور اعضای کارگروه امنیت و سلامت غذایی برگزارشد حسین ابراهیمی کردیانی فرمانداربجستان  ضمن استماع مصوبات جلسات قبل با اهمیت شمردن بحث حوزه سلامت عنوان نمود: فرهنگ سازی و آموزش خانواده ها در بحث فعالیت های بهداشتی و حوزه سلامت بسیار مهم وتأثیرگذار است و باید توجه ویژه ای را در این موضوع داشت.

ابراهیمی فرمانداربجستان درادامه با تأکید بر نقش آموزش و آگاهی بخشی عمومی، خاطر نشان کرد: موضوع بهداشت و سلامت عمومی جامعه در اولویت کار های ما قرار دارد و این امربا اطلاع رسانی دقیق به شهروندان عملی خواهد شد که ارتقاء سطح سلامت عموم مردم  توسط شبکه بهداشت ودرمان  و تعامل بین تمامی  ادارات و سازمان های سطح شهرستان انشاالله عملی خواهد شد.

وی تصریح کرد: و با توجه اینکه اولین رکن جامعه سلامت روح و جسم می باشد سلامت مردم باید دراولويت تمامی امور قرار گیرد لذا دراین راه هرگونه کم کاری و سهل انگاری از هیچ فردی قابل قبول نخواهد بود.

رییس کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان با اشاره به تشکیل مجمع عمومی سلامت و ابلاغ دستورالعمل اجرایی  آن از استان و ضمن تسریع تشکیل این مجمع توسط شبکه بهداشت تا آبان ماه خواستار همکاری و تعامل تمامی اقشار مردم از جمله اصناف ،بازاریان و... بود و مهمترین هدف این مجمع را اجتماعی نمودن بحث سلامت و اصل پیشگیری مقدم بر درمان دانست .

در ادامه این جلسه اعضاء به منظور بررسی مسائل بهداشتی موجود در سطح شهرستان و ارائه راهکارهای مناسب جهت حل کمبودهای این حوزه به بحث و گفتگو پرداختند و راهکارهایی توسط اعضاء حاضر در جلسه به منظور ارتقاء سطح بهداشت و سلامت و ایجاد امنیت غذایی شهرستان ارائه شد.