حسین گروسی در گفتگو با صبح توس؛ضمن اشاره به موضوع تابو شکنی آوازه خوانی زنان در تماشاخانه های تهران، اظهار کرد: در بخش های فرهنگی و هنری آنگونه که شایسته جوانان کشور است هنوز ایده های خوب و مطلوبی ارائه نشده است.

 

وی افزود: برخی اوقات فعالیت های پراکنده مانند تک خوانی زنان صورت می گیرد که هیچ سنخیتی با فرهنگ اسلامی ندارد.

 

نماینده سابق مردم تهران گفت: در کشوری مانند روسیه با اینکه اعتقادی به اسلام ندارند بسیاری از مسائل گذشته را که بررسی کردند به این رسیدند که بایستی مراکز لهو و لعب جمع آوری و به نوعی محدود شود.

 

وی با بیان اینکه در کشور ما بر اساس آموزه های اسلامی و اعتقادات باید به سوق دادن جوانان به سمت فرهنگ اسلامی، اصیل و غنی توجه ویژه ای شود، تصریح کرد: متاسفانه در سایر هنرها از قبیل هنرهای اصیل ایرانی، صنایع دستی نیز غافل شدیم.

 

مسئولان فرهنگی امر همه مشکلات را رها کرده و به ترویج تک خوانی زنان توجه دارند

 

گروسی ضمن ضرور دانستن توجه جدی به این هنرها از جانب وزارت فرهنگ و ارشاد کشور، خاطرنشان کرد: موسیقی و تک خوانی زنان در تماشاخانه ها از لحاظ اجتماعی و فرهنگی کشور را رو به پیشرفت قرار نمی دهد، بلکه به سمت فرهنگ غربی سوق می دهد و جوانان را از رشد و تعالی در عرصه های اقتصاد، تولید و هنر باز می دارد.

 

وی افزود: نباید در دستگاه های فرهنگی ذیربط به تک خوانی خانم ها آن هم در مراکز غیر رسمی متمرکز شویم به گمان اینکه تمام مشکلات رفع شده است، بلکه بایستی اولویت ها را تشخیص دهیم تا دنبال خواسته های غیر معقول نباشیم.

 

نماینده سابق مردم تهران گفت: دستگاه فرهنگی باید طوری چارچوب بندی داشته باشد تا فرهنگ اصیل اسلامی- ایرانی محفوظ باشد؛ اما متأسفانه مسئولان فرهنگی امر همه مشکلات را رها کرده و به ترویج تک خوانی زنان توجه ویژه داشته اند.

 

وی بیان کرد: خواسته هایی که جامعه را به سمت تعالی و پیشرفت نمی برد، نشان می دهد که برخی در پی غافل شدن جوانان از خواسته های اصلی خودشان هستند.

 

انتهای پیام/