به گزارش صبح توس؛ محمد رحیمیان امروز در جلسه مدیریت پسماند پزشکی که با حضور نمایندگان دستگاه های متولی بهداشت و درمان در دانشکده علوم پزشکی این شهرستان برگزار شد گفت: یکی از مهمترین دغدغه های مدیریت شهری دفن اصولی پسماند تولیدی مراکز درمانگاه ها،آزمایشگاه ها و مطب پزشکان است که هنوز این زباله ها پزشکی بدون بی خطر سازی دفن می شوند که آلودگی زیست محیطی و به خطر افتادن جان انسان ها را درپی دارد.

 

رحیمیان افزود: بیمارستان ارتش برای بی خطر سازی زباله پزشکی اعلام آمادگی کرده که لازم است مراکز درمانی و پزشکی با عقد قرارداد نسبت به این امر اقدام نمایند.

 

وی با اشاره به بیماری چند پاکبان تربت جام تصریح کرد: انتقال پسماندهای پزشکی از محل تولید بدون بی خطر سازی توسط نیروی انسانی به سایت دفن صورت می گیرد که باعث ایجاد حوادثی برای پاکبانان شده و این خطر مردم را تهدید می کند.

 

رئیس مرکز بهداشت و درمان تربت جام خاطر نشان کرد: سازمان نظام پزشکی وظیفه دارد ضمن نظارت بر اماکن پزشکی نسبت جمع آوری و بی خطرسازی پسماند پزشکی اقدام نماید.

 

در ادامه رئیس محیط زیست تربت جام با اشاره به خطرات پسماند پزشکی یادآور شد: پسماند های پزشکی در کشور دچار چالش های بسیاری است و تفکیک در حوزه تولید اتفاق نمی افتد و با دیگر زباله ها قاطی و حمل که باعث آلودگی محیط زیست می شود.

 

جواد دامن پاک افزود: باتوجه به این که دو دستگاه بی خطرسازی در محل بیمارستان سجادیه و ارتش فعال شده نباید در شهرستان زباله پزشکی بدون بی خطرسازی دفن شود.

 

وی با اشاره تفکیک زباله به صورت دستی عنوان داشت: در سایت دفن زباله تعدادی از افراد مشغول تفکیک زباله ها هستند که وجود زباله های عفونی برای آنان بسیار خطرناک است و باید این زباله بی خطرسازی شود.

 

وی افزود: برای جلوگیری از این معضل باید هرچه سریعتر طرح جامعه مدیریت پسماند در شهرستان اجرایی شود و این مشکل بر ای همیشه حل شود.

انتهای پیام/