2018-08-15 | 1397/05/24

جلوه‌گري رنگ‌ها در بازار رضا مشهد

بازار رضا مشهد از قديمي ترين مراکز خريد مشهد است که در نزديکي حرم مطهر قرار دارد، انگشتر فيروزه و سنگ هاي قيمتي به همراه تسبيح يکي از صنف هاي پر رنگ و جذاب براي زائر و مجاور مي باشد. عکس: عليرضا اخباري