به گزارش صبح توس؛ نهمين کنفرانس بين المللی ژئومورفولوژی (ICG) انجمن بین المللی ژئومورفولوژی با موضوع اصلی "ژئومورفولوژی و جامعه" در تاريخ های 6 تا 11 نوامبر امسال در شهر دهلی نو در کشور هند برگزار گردید و در این نشست با اکثریت آرا نمايندگان، کشور ایران میزبان برگزاری کنفرانس بين المللی ژئومورفولوژی (ICG) در سال 2020 انتخاب شد.

 

روزهای 7، 10 و 11 کنفرانس نشست نمايندگان کشورهای عضو کميته اجرایی انجمن با محوريت ارائه عادل سپهر عضو هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان نماينده رسمی کشور ايران برای معرفی ايران و دانشگاه فردوسی مشهد برای برگزاری کنفرانس منطقه ای و نمايندگان کشورهای یونان و پرتغال همراه بود.

 

در روز دوم برگزاری این نشست،  رای گیری اعضا و انتخاب ايران با اکثريت آرا برای برگزاری کنفرانس منطقه ای 2020 همراه بود. همچنین در روز 11پایانی این نشست قرائت قطعنامه و معرفی اعضای جدید کمیته اجرایی برای چهار سال پیش رو (2017 تا 2021) انجام شد که از ایران عادل سپهر، عضو هیئت علمی گروه آموزشی مدیریت مناطق خشک وبیابانی دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان عضو کمیته اجرایی IAG مشخص شد.

 

در اهداف کمیته اجرایی جدید انجمن بین المللی ژئومورفولوژی 12  کارگروه کاری علمی جدید تعریف شده است. برگزاری دهمین همایش در کشور پرتغال و همایش منطقه ای 2020 در کشور ایران، حمایت علمی و مالی از دانشجویان و محققین جوان از اهداف این کمیته می باشد.

 

لازم به ذکر است انجمن بین المللی ژئومورفولوژي که با نام IAG/AIG شناخته شده است، متشکل از 38 کشور با عضویت رسمی و نماینده ملی می باشد. کشور ایران از سال 2014 به عضویت رسمی انجمن پیوسته است و دکتر عادل سپهر، عضو هئیت علمی دانشگاه فردوسی مشهد، نماینده رسمی کشور ایران از سال 2014 می باشند. همچنین ایشان عضو کمیته اجرایی برای سال های 2017 تا 2021 می باشند و عضو ویژه کمیته اجرایی برای برگزاری همایش منطقه ای IAG برای سال 2020 که در کنفرانس بین المللی IAG در دهلی نو در کشور هند برگزار شد، در جلسه اعضا با اکثریت آرا نمايندگان، کشور ایران را میزبان برگزاری کنفرانس 2020 انتخاب نمود.

 

انتهای پیام/