2018-08-15 | 1397/05/24

همایش مدافعان حرم، مدافعان حقیقی حقوق بشر

همایش «مدافعان حرم، مدافعان حقیقی حقوق بشر» شب گذشته 9 آذر ماه با حضور عباس کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در سالن اجتماعات ورزشگاه امام رضا برگزار شد. عکس: علیرضا اخباری