2018-05-28 | 1397/03/07

همایش مدافعان حرم، مدافعان حقیقی حقوق بشر

همایش «مدافعان حرم، مدافعان حقیقی حقوق بشر» شب گذشته 9 آذر ماه با حضور عباس کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در سالن اجتماعات ورزشگاه امام رضا برگزار شد. عکس: علیرضا اخباری