سید ابوالقاسم موسوی در گفتگو با صبح توس؛ اظهار داشت: بر اساس قانون حفظ اراضی، هر گونه تغییر کاربری اراضی کشاورزی و ساخت و ساز در خارج از حریم شهر و روستاها بدون دریافت مجوزهای مربوطه ممنوع است.

وی ادامه داد: در همین راستا اداره امور اراضی جهاد کشاورزی با گشت‌زنی‌های روزانه و تماس های مردمی، 14 فقره ساخت و ساز غیرمجاز را شناسایی و برای آن ها تشکیل پرونده انجام داد.

مدیرجهاد کشاورزی کاشمر تأکید کرد: بر اساس حکم قطعی دادگاه برای دو فقره از این موارد حکم قلع و قمع و برای چهار فقره نیز حکم برائت صادر شد ضمن اینکه برای شش مورد از پرونده‌های سال گذشته پس از طی مراحل قانونی که دادگاه حکم قلع و قمع آن‌ها را صادر کرده بود اجرای حکم صورت گرفت و این ساخت و سازهای غیرمجاز تخریب شد.

موسوی با اشاره به اینکه با تغییر کاربری هر یک هکتار از اراضی کشاورزی تأمین غذای 20 نفر از هموطنان به مخاطره می‌افتد تصریح کرد: متقاضیان تغییر کاربری قبل از هر اقدامی در خصوص ساخت و ساز در اراضی کشاورزی باید به اداره امور اراضی جهاد کشاورزی مراجعه و نسبت به اخذ مجوزهای لازم اقدام نموده تا از عواقب تغییر کاربری غیرمجاز در امان باشند.

وی با تأکید بر لزوم همکاری و همراهی مردمی برای حفاظت از اراضی کشاورزی گفت: مردم و همشهریان، موارد تخلف و ساخت و ساز در اراضی کشاورزی را از طریق سامانه تلفنی 131 اعلام کرده تا با انجام مراحل قانونی شاهد کاهش تخریب اراضی کشاورزی باشیم.

مدیر جهادکشاورزی کاشمر اظهار داشت: حفاظت از منابع طبیعی و اراضی کشاورزی وظیفه‌ای است که امروز بر عهده ماست و اگر در این وظیفه کوتاهی کنیم شاهد از بین رفتن طبیعت و در نتیجه به خطر افتادن محیط زیست خود خواهیم شد.

وی تأکید کرد: وظیفه ما در قبال آیندگان این است که نسبت به حراست از اراضی کشاورزی و منابع طبیعی حساسیت ویژه داشته باشیم و اجازه از بین رفتن این اراضی را ندهیم.

انتهای پیام/