به گزارش صبح توس؛ عکس نوشته های زیر به مناسبت هفته بسیج با موضوع بسیج، تولید علم و اندیشه ورزی منتشر شد.