2017-12-13 | 1396/09/22

گوشه‌ای از کمک رسانی مردم خراسان رضوی در مناطق زلزله زده

همزمان با حادثه غمبار زلزله کرمانشاه علاوه بر انواع و اقسام کمک های مردمی، مشارکت دلسوزانه اقشار مختلف مردمی از سراسر استان خراسان رضوی و حضور در این مناطق زلزله زده غرب کشور صورت گرفته است.