2017-11-22 | 1396/09/01

زلزله زده‌ها کدام را تحمل کنند، آوار سیاسی یا آوار زلزله؟

جغتای- برخی جناح‌های داخلی به جای پرداختن به مشکلات زلزله زده‌ها، به بازی های سیاسی خود مشغول هستند.