2018-06-21 | 1397/03/31

زلزله زده‌ها کدام را تحمل کنند، آوار سیاسی یا آوار زلزله؟

جغتای- برخی جناح‌های داخلی به جای پرداختن به مشکلات زلزله زده‌ها، به بازی های سیاسی خود مشغول هستند.