2018-02-23 | 1396/12/04

زلزله زده‌ها کدام را تحمل کنند، آوار سیاسی یا آوار زلزله؟

جغتای- برخی جناح‌های داخلی به جای پرداختن به مشکلات زلزله زده‌ها، به بازی های سیاسی خود مشغول هستند.