2018-01-19 | 1396/10/29

رونمایی از نگاره «عرش بر زمین(گودی قتلگاه)»؛ اثر اهدایی محمود فرشچیان

هجدهمین اثر اهدایی استاد فرشچیان به موزه آستان قدس رضوی با نام "عرش بر زمین" و قرآن نگارش شده بر سنگ، اثر استاد زمانیان رونمایی شد. عکس: علیرضا اخباری