به گزارش صبح توس؛فرماندار مه ولات با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در جامعه اظهار داشت: خواندن دریچه ورود به دانش است که باید هفته کتاب و اهمیت کتابخوانی را به درستی به دانش آموزان معرفی کرد.

مسعودرنجبر با برشمردن ضرورت های مطالعه در ارتقای رشد دانش آموزان، نوجوانان و جوانان اظهار داشت: آینده کشور متعلق به افرادی است که اهل مطالعه و به دنبال کسب علم و دانش باشند.

وی گفت: امروزه کتابخوانی به عنوان یکی از منابع مهم دستیابی به اطلاعات فقط عملی فردی نیست که سبب علاقه و سلیقه شخصی یا اشخاص بتواند استمرار یابد،بلکه ضرورت های اجتماعی،موقعیت تاریخی و فرهنگی جامعه نیاز اجتماعی،علایق و انگیزه فردی،امکانات و توانایی های نظام و در اختیار داشتن کتاب و عوامل تعیین کننده ای در کتابخوانی به شمار می رود.

رنجبر مهم ترین عامل انس فرزندان با کتاب را خانوده عنوان کرد و افزود:محیط و شرایط خانواده و روش تربیتی و آموزش والدین نقش بسزایی در انس فرزندان با کتاب دارد و فردی که با کتاب آشنا می شود برای همیشه از همنشینی و دوستی با کتاب لذت خواهد برد

فرماندار مه ولات به دومین جایگاه تربیتی فرزندان را مدرسه دانست و یادآور شد:مدرسه دومین جایگاه تربیتی انسان است که بچه ها  اصول و عقاید خواندن و نوشتن را فرا میگیرند و می آموزند که بدون کمک والدین و معلمان خود مطالب کتاب را بخوانند و بفهمند.  

انتهای پیام/