محسن جلیلوند استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین الملل در گفتگو با صبح توس؛ در مورد سفر جانسون وزیر خارجه انگستان به کشور اظهار کرد: گفته شده دو موضوع از جمله خانم زاغری و همچنین بسته پیشنهادی برای ایران مورد بررسی قرار می گیرد.

وی افزود: در این بسته مسائل مربوط به برجام و مسائل منطقه ای گنجانده شده است و به نظر می رسد انگلستان قصد دارد با این سفر خودش را به ایران نزدیک کند.

کارشناس مسائل بین الملل گفت: این اقدامات به این دلیل است که انگلستان به خاطر برجام با آمریکا فاصله می گیرد و قصد دارد در برجام موضع هماهنگی را با اروپایی ها داشته باشند.

وی با بیان اینکه مطلبی تا قبل از سفر در مورد بسته پیشنهادی انگلستان مطرح نشده است افزود: باتوجه به جلوگیری از رابطه ساده لوحانه با این کشور باید گفت رابطه با انگلیس در طول تاریخ با فراز و نشیب همراه بوده است.

جلیلوند قدرت آمریکایی ها را در اروپا رو به کاهش دانست و خاطرنشان کرد: با توجه به فشار اتحادیه اروپا به آمریکا در مورد برحام، انگسلتان به اروپا بیشتر نزدیک می شود و لذا قصد دارد در این دیدار در مورد خیلی از مسائل منطقه ای نیز گفتگو داشته باشد.

وی افزود: البته برخی می گویند این همان پیشنهادات آمریکا است ک از زبان انگلستان مطرح می شود و لذا باتوجه به ابهامات دستگاه دیپلماسی قطعا برخورد و برنامه ریزی را در مورد بسته پیسنهادی بایستی داشته باشد.

کارشناس مسائل بین الملل تصریح کرد: اگر حضور انگلیسی ها از طرف آمریکایی ها  باشد بخشی از گفتگوها به مضوع بازسازی برحام پرداخته خواهد شد و در این راستا اصل شاکله برحام را حفظ می کنند اما قصد دارند بخش هایی از برجام را دستکاری کنند.

وی با تأکید بر اینکه اساس سیاست خارجی هر کشوری منافع ملی همان کشور است افزود: یکی از راه های حفظ این منافع بر اساس اصول سیاست خارجی افزایش هم پیمانان است لذا در این موضوع اگر دستگاه دیپلماسی توسط ساختار های فکری موجود بتواند به درستی عمل کند نیاز به هاهنگی سایر دستکاه ها نیز است.

انتهای پیام/