علی اصغرزاده در گفتگو با صبح توس؛ اظهار داشت: در سال زراعی 96-95 که از ابتدای مهر سال گذشته تا ابتدای مهر سال جاری ادامه داشته است میزان بارش در کاشمر 145 و نیم میلی‌متر ثبت شده و این در حالی است که در سال زراعی 95-94 میزان بارش 6/186 میلی‌متر بوده است و لذا شاهد کاهش بارندگی در سال زراعی گذشته به میزان 22 درصد هستیم ضمن اینکه میزان بارندگی در کاشمر به نسبت دوره آماری بلندمدت در سال زراعی گذشته 25 درصد کاهش داشته است.

رییس اداره هواشناسی کاشمر ادامه داد: در بخش کوهسرخ و در ایستگاه هواشناسی شهر ریوش در سال زراعی گذشته 4/252 میلی‌متر بارندگی ثبت شده است که به نسبت سال قبل از آن با کاهش 15 درصدی مواجه بوده است.

وی افزود: همچنین در سال زراعی گذشته میزان بارندگی در کل استان خراسان رضوی 189 میلی‌متر بوده که به نسبت سال قبل از آن 18 درصد کاهش داشته است.

اصغرزاده در مورد نوسانات دمایی در کاشمر هم خاطرنشان کرد: یکی از شاخص‌های مهم در هواشناسی، متوسط دمای هوا است که متوسط دما در سال زراعی قبل در کاشمر 8/18 درجه سانتی‌گراد بوده است که به نسبت سال قبل از آن 3 دهم درصد کاهش داشته است.

رییس اداره هواشناسی کاشمر در مورد میزان بارندگی و دما در سال زراعی جاری گفت: در سال زراعی 97-96 که از ابتدای مهرماه آغاز شده است تا کنون هیچ بارندگی در ایستگاه کاشمر به ثبت نرسیده که نسبت به دوره آماری بلند مدت با کاهش هشت درصدی مواجه هستیم و در ایستگاه کوهسرخ نیز شش میلی‌‌متر بارندگی از ابتدای سال زراعی جاری به ثبت رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییری نداشته است.

وی افزود: در رابطه با میزان دما هم متوسط دما از ابتدای سال زراعی جاری تا کنون 3/20 درجه سانتی‌گراد بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل یک درجه به طور متوسط افزایش دما را در کاشمر نشان می‌دهد.

اصغرزاده تصریح کرد: با توجه به شرایطی که در سال زراعی گذشته در کاشمر حاکم بود ما در عمل خشکسالی را در این منطقه داشته‌ و داریم چرا که تعریف ما از خشکسالی عبارت است از بارش کمتر از حد معمول که منجر به تغییر الگوی آب و هوایی شود که این تغییر در کاشمر و کوهسرخ به طور کامل قابل مشاهده است.

رییس اداره هواشناسی کاشمر ادامه داد: خشکسالی از سایر پدیده‌های طبیعی مستثنی است چرا که یک حالت خزنده دارد و آثار آن در یک دوره زمانی و به کندی مشخص می‌شود لذا تعیین زمان شروع و خاتمه آن هم مشکل است و برنامه‌ریزی برای کاهش خسارات هم پیچیده‌تر می‌شود لذا موضوع مدیریت آب باید جدی گرفته شده و راهکارهای مناسب و اجرایی برای آن در نظر گرفته شود.

وی در مورد پیش‌بینی میزان بارندگی در کاشمر در ماه‌های آتی خاطرنشان کرد: در ماه‌های آذر و دی میزان بارندگی در کاشمر کمتر از حد نرمال خواهد بود اما در بهمن و اسفند بارش‌ها افزایش داشته و در شرایط نرمال قرار خواهد گرفت که امیدواریم میزان بارندگی در این دو ماه، کاهش بارش در ماه‌های دیگر را جبران کند.

انتهای پیام/