به گزارش صبح توس، سردار ماشالله جان نثار در تشریح این خبرگفت: در راستاي انسداد کامل نوار مرز و برخورد قاطع با قاچاقچيان مواد مخدر مرزداران هنگ مرزی تایباد توانستند با رصد تحرکات قاچاقچیان در یک درگیری در نقطه صفر مرز بیش از 50 کیلوگرم مواد مخدر کشف نمایند.
وی در ادامه تصریح کرد: با فرار قاچاقچیان از محل درگیری، مرزبانان هنگ تایباد در مرحله پاکسازی توانستند مقدار 27 کيلو و 800 گرم حشيش، 9 کيلو و 700 گرم ترياک  و 22 کيلو و 600گرم هروئين فشرده که در مجموع 51 کيلو و 600 گرم مواد افيوني بود را کشف نمایند.
سردار "جان نثار" همچنین با اشاره به دستگیری یک قاچاقچي مسلح در این درگیری از کشف یک عدد سلاح دولول، يک عدد سلاح کلاش بهمراه مهمات مربوطه و يک عدد سلاح کلت خبر داد.
فرمانده مرزبانی استان خراسان رضوی در پایان افزود: نیروهای مقتدر مرزبانی مستقر در ایست و بازرسی 17 شهریور همچنین با تیزبینی و هوشیاری حین بازرسی موفق شدند 8 کیلو و 500 گرم مواد مخدر از یک دستگاه خودرو کشف نمایند.

انتهای پیام