مرتضی موسوی خلخالی کارشناس جهان عرب در گفتگو با صبح توس؛  اظهار کرد: مزدوران عربستان و اسرائیل در منطقه دچار سردرگمی در برابر قدرت ایران شدند.

 

وی افزود: جمهوری اسلامی قدرت نظامی و سیاسی بالایی در منطقه دارد و آن را نشان داده و ثابت کرده است.

 

این کارشناس جهان عرب گفت: دشمن از نظر سیاسی در پی آن است که جامعه بین المللی را علیه ایران تحریک کنند و در این راستا ما اقدامی مانند استعفای سعد حریری را در ریاض شاهد هستیم.

 

وی افزود: عربستان کشوری است که در این گونه موضوعات مشابه سابقه دار است و شاهد هستیم که رئیس جمهوری اسبق سودان نیز به این کشور به عنوان پناهگاهی برای طردشدگان، رجوع کرده است.

 

موسوی تصریح کرد: عربستان دنبال بهانه ای است که بحران جدید بین المللی علیه ایران ایجاد کند لذا جمهوری اسلامی در این مورد باید هوشمندانه اقدام داشته باشد.

 

وی افزود: امروز بهانه گیری عربستان در منطقه آشکار شده است و خوشبختانه در لبنان اکثریت سیاست مداران استعفای نخست وزیر را محکوم کرده اند و قبول نکرده اند حزب الله لبنان را محکوم کنند.

 

این کارشناس جهان عرب ضمن تأکید بر اهمیت برخورد هوشیارانه در این مصاف خاطرنشان کرد: متاسفانه کشورهای عربی منطقه خلیج فارس به جای مهار عربستان او را در جهت اقدامات ساختارشکنانه تحریک می کنند لذا شرایط به گونه ای است که باید به صورت هوشمندانه در برابر این اقدامات منطقه برخورد و مقابله داشته باشیم.

 

انتهای پیام /