2018-01-24 | 1396/11/04

سخنرانی سرلشکر رحیم صفوی در دانشگاه فردوسی مشهد

سرلشکر سید یحیی رحیم صفوی دستیار و مشاور عالی رهبری ظهر امروز چهارشنبه 17 آبان در دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی با موضوع تحولات ژئوپلیتیک منطقه سخنرانی کرد. عکس: علیرضا اخباری