2018-07-23 | 1397/05/01

سخنرانی سرلشکر رحیم صفوی در دانشگاه فردوسی مشهد

سرلشکر سید یحیی رحیم صفوی دستیار و مشاور عالی رهبری ظهر امروز چهارشنبه 17 آبان در دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی با موضوع تحولات ژئوپلیتیک منطقه سخنرانی کرد. عکس: علیرضا اخباری