احمد نادری در گفتگو با خبرنگار صبح توس اظهار کرد: آب بعنوان اولين و مهمترين عامل توليد در بخش كشاورزي در طي دو دهه اخيربواسطه محدوديت هاي كمي و كيفي،يكي از اصلي ترين چالشهاي بخش كشاورزي بوده كه توليد را به شدت تحت تاثير قرار داده است.

نادری افزود:با توجه به شرايط موجود و نحوه بهره برداري فعلي،استمرار و پايداري بخش كشاورزي با تهديد جدي روبروگرديده كه براي مديريت بحران آب بوجود آمده،ضرورت صرفه جويي در مصرف آب با اصلاح روشهاي بهره برداري و مصرف آب با افزايش راندمان آبياري و افزايش شاخص بهره وري آب كاملا محسوس وجدي مي باشد كه لازمه تحقق اين مهم ،افزايش دانش فني و آگاهي بهره برداران بخش كشاورزي مي باشد.

وی یادآور شد:در اين راستا با توجه به تاثير پذيري قابل توجه بهره برداران از اطلاعات و دانش فرزندان خود،آموزش دانش آموزان مدارس روستايي مورد توجه اين مديريت قرارگرفته و برنامه ريزي گرديده تا با شروع كشت پاييزه در شهرستان تعداد۳۵ كلاس آموزشي با ۱۵۰۰ فرگير دانش آموزبرگزار گردد.

نادری تصریح کرد:در حال حاضر۳۰درصد كلاس هاي آموزشي برنامه ريزي شده در مدارس تشكيل گرديده كه اميد مي رود شاهد تاثير قابل توجهي در مديريت مصرف آب بخش كشاورزي شهرستان بخصوص با اجراي طرح هاي مرتبط با افزايش راندمان آبياري باشيم .

مدیر جهاد کشاورزی مه ولات گفت:شهرستان مه ولات با ۳۳۳۳كيلومتر مربع وسعت در ۲۰۰كيلومتري جنوب استان خراسان رضوي قرار داردو داراي  ۴۱۲حلقه چاه عميق و نيمه عميق و۷۰رشته قنات مي باشد كه سالانه ميزان ۱۸۵ميليون متر مكعب از منابع آبي شهرستان استحصال مي گردد.

انتهای خبر/