به گزارش صبح توس؛ در خصوص اهمیت پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی گفت: پدافند غیر عامل به مجموعه اقدامات پیشگیرانه در حوزه دام و گیاه اطلاق می‌شود، که با اجرای آن می توان قدرت اثر تهدیدات را کاهش و آستانه آسیب پذیری بخش کشاورزی را افزایش داد به این ترتیب می توان میزان خسارات و تلفات احتمالی ناشی از تهدیدات را به حداقل ممکن کاهش داد.


وی افزود: غالبا در منابع علمی و متون اصلی از پدافند غیرعامل در بخش کشاورزی با عنوان آمادگی در برابر تهدیدات زیستی عمدی یا اقدامات مقابله با اگروتروریسم یاد می گردد.
 

مدیر جهاد کشاورزی رشتخوار در ادامه با اشاره به اینکه بخش کشاورزی از حساسیت ویژه ای در کشور برخوردار است، افزود: کم کردن راندمان تولید وضربه زدن به بخش تولید وتوزیع کالاهای کشاورزی از اهداف امروز دشمن است.

وی با اشاره به اینکه امروز باید به توان داخلی بخش کشاورزی تکیه و بهره کافی را در این زمینه برد، افزود: استفاده از روشهای نوین کاشت، داشت و برداشت انواع محصولات کشاورزی در سطح کشور از وابستگی ما به واردات بی رویه بعضی محصولات جلوگیری خواهد کرد.

رضایی در ادامه یادآور شد: نقش پدافند غیر عامل ایجاد بسیج امکانات و منابع و ارتقای آن در جهت جلوگیری و پیشگیری از حوادث و عوامل بحران ساز و مدیریت بحرانهای ناشی از حوادث و آلودگیهای زیستی است و در این راستا هماهنگی، هدایت، نظارت و مدیریت یکپارچه منابع و امکانات، استفاده از پتانسیلها درحوزه های مختلف می تواند گام مهمی در به ثمر رساندن اهداف پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی باشد.

مدیر جهاد کشاورزی رشتخوار با توجه به گستردگی بخش کشاورزی، پدافند غیرعامل را در حفظ سلامت و تثبیت وضعیت تولیدات کشاورزی موئثر دانست و در رابطه با حوزه‌های کار در زمینه پدافند غیر عامل گفت: حوزه های پدافند غیر عامل به شش بخش انسان، دام، غذا، آب، کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست تقسیم می شود.

وی در پایان با اشاره به اقدامات لازمه در این بخش گفت: هر گونه رویداد یا حادثه طبیعی یا غیرطبیعی با استفاده از عوامل زیستی که موجب تضعیف و نابودی سرمایه های انسانی و یا آسیبهای اقتصادی از طریق تخریب و نابودی سرمایه های ملی زیستی شود، تهدید زیستی محسوب می شود که باید اقدامات اساسی قبل از وقوع این چنین تهدیداتی پیش بینی و اتخاذ شود.
 

انتهای پیام/