علی کمیلی، دبیر اتحادیه بین المللی امت واحده در گفتگو با صبح توس؛ با اشاره به کارشکنی های آمریکا و عربستان در کشورهای اسلامی همچون موضوع استعفای نخست وزیر لبنان اظهار کرد: ماجرای این چنین اقداماتی و نقش استکبار با توجه به اعلام استعفای نخست وزیر کشوری در عربستان خیلی واضح است.

وی افزود: آمریکا موضع بیرونی و کارشکنانه در قبال منطقه می گیرد و گفتنی است این اقدامات و مواضع همزمان شده با پیروزی جریان مقاومت در عراق و سوریه.

دبیر اتحادیه بین المللی امت واحده گفت: دشمنان بر اساس قانون نانوشته ای هیچ گاه نمی گذارند کشورهای اسلامی در آرامش قرار بگیرند و همواره قصد دارند آنها را درگیر مسائل داخلی خودشان با انشعابات مختلف کنند.

وی افزود: به عنوان نمونه در موضوع بیداری اسلامی نیز همین اتفاقات رخ داد و بلافاصله جبهه مقابل تصمیم به انحراف آن گرفت و تکفیری ها و کشتارهای منطقه را راه انداختند.

کمیلی تصریح کرد: دشمن می داند هرگاه منطقه و مردم به واسطه نمایندگان مردمی به ثبات برسند، ملل اسلامی به قدرت می رسند لذا اولین جریانی که گستره آن باید هر چه زودتر از منطقه جمع شود جریان غرب و وابستگان است.

وی با تأکید بر اینکه طرف مقابل  ثبات کشورهای اسلامی را برای قدرت مضر می دانند افزود: در موضوع دیپلماسی عمومی در کشورهای منطقه نقش فعال تری باید توسط ملل اسلامی ایفا شود.

دبیر اتحادیه بین المللی امت واحده گفت: در مقام زینبی باید پس از جنگ، ماجرای مقاومت اسلامی را برای مردم با استفاده از رسانه ها تبیین کرد تا مخاطبین جهانی را تحت تأثیر قرار دهیم.

وی افزود: با توجه به گسترش رسانه ها مردم بسیاری از فعالیت ها را می توانند در این راستا انجام دهند و هر کس به مثابه یک رسانه می تواند روشنگری داشته باشد.

انتهای پیام/