2017-11-22 | 1396/09/01

راهپیمایی ضد استکباری یوم الله ۱۳آبان در «جغتای»

جغتای- صبح امروز، مرکز شهرستان جغتای در سالروز یوم الله ۱۳ آبان شاهد فریاد های خشم و انزجار علیه استکبار جهانی بود.