2018-09-25 | 1397/07/03

راهپیمایی ضد استکباری یوم الله ۱۳آبان در «جغتای»

جغتای- صبح امروز، مرکز شهرستان جغتای در سالروز یوم الله ۱۳ آبان شاهد فریاد های خشم و انزجار علیه استکبار جهانی بود.