علیرضا قلی زاده  در گفتگو با صبح توس؛ ضمن تأکید بر حریم رودخانه و آزادسازی بستر آن توسط برخی صنوف، اظهار کرد: در برخی نقاط که بایستی عرض کانال هفت متر باشد به 2.5 متر رسیده و لذا مشکلی است که توسط برخ واحدهای صنفی مستقر ایجاد شده و نیاز به رفع آن است و در صورت عدم رعایت حریم رودخانه توسط مقام قضایی مورد بررسی قرار می گیرد.

 

وی افزود: بر اساس تفاهم نامه ای که با اداره ورزش و جوانان بسته شد، مقرر شد از طریق سامانه های ورزش و جوانان در فعالیت های مرتبط با ازدواج جوانان توسط برخی صنوف مانند اتحادیه لوازم خانگی، روستوران داران و اتحادیه های مرتبط همکاری و پذیرایی لازم صورت گیرد.

 

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت طرقبه شاندیز اعلام کرد: شورای زکات در بخش اصناف طرقبه شاندیز فعال و نماینده ای از اصناف به منظور فعالیت در این بخش انتخاب می شود.

 

وی افزود: باتوجه به استعلام از شهرداری و دهیاری ها در رابطه با موضوع مدیریت پسماند، کسبه عوارض خودشان را در قالب مالیات بر ارزش افزوده به منظور هزینه جمع آوری زباله و سایر موارد پرداخت کنند.

 

قلی زاده گفت: بررسی تخلفات ساختمانی و تغییر کاربری ها مورد پیگیری شهرداری ها قرار گرفته که نیاز به تعامل اصناف و اتحادیه ها علی الخصصوص واحدهای دارای آلایندگی باتوجه به اهمیت موضوع است.

 

وی با اشاره به در پیش بودن انتخابات اتحادیه های صنفی افزود: گردهمایی و همایش ها تا هفته آینده برگزار شود چراکه پس از آن شائبه تبلیغاتی و انتخاباتی خواهد داشت.

 

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت طرقبه شاندیز تصریح کرد: سیستم کار انتخابات اصناف طرقبه شاندیز به عنوان اولین شهرستان در سطح استان است که به روش جدید برگزار می شود و لذا ثبت نام و مدارک به صورت اتوماسیون قابل دریافت است.

 

وی افزود: علاوه بر روند استعلام ها، فرآیند رأی گیری الکترونیکی است و برگ رأی نوشتاری نخواهد بود و نتیجه آرا نیز در سامانه مرکز اصناف ایران مشخص خواهد بود.

 

قلی زاده ضمن اشاره به مطرح بودن شهرستان طرقبه شاندیز به عنوان اولین منطقه ای که به این روش انتخابات برگزار می کند گفت: بر این اساس و اتخاذ تمهیدات لازم ابهامات گذشته برطرف خواهد شد.

 

انتهای پیام/