سید عبدالله ارجاعی، دبیر ستاد امر به‌ معروف و نهی از منکر خراسان رضوی در گفت‌وگو با صبح توس، اظهار کرد: در خراسان رضوی طبق قانون و به تبعیت از کل کشور در تمامی دستگاه‌های ادارای و اجرایی استان، شوراهای امر به معروف به ریاست رئیس دستگاه مربوطه و عضویت اعضای مشخص شده در قانون تشکیل شده است.

 

وی بیان کرد: در ابتدای محرم هر سال گردهمایی برای گزارش‌های مربوطه تشکیل می‌شود، خوشبختانه آن قسمت از امر به معروف که مربوط به مردم است از وضعیت مطلوبی برخوردار است و امیدواریم که با کاهش بروکراسی اداری و پیچ و خم‌هایی که در برخی ادارات و کارها با آن‌ها برخورد داریم، این فریضه الهی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

 

دبیر ستاد امر به‌ معروف و نهی از منکر خراسان رضوی عنوان کرد: جنس امر به معروف از مقوله فرهنگ است و برای ترویج این امر الهی باید کار فرهنگی کرد که در این مهم سهم رسانه‌ها برای رساندن پیام بسیار پر رنگ است.

انتهای پیام/