به گزارش صبح توس؛ صبح امروز در جلسه هم اندیشی معاونین و مربیان پرورشی و قرآنی آموزش و پرورش بردسکن ، حبیب اله حاجی زاده معاون پرورشی اداره آموزش و پرورش بردسکن گفت: یکی از راه های صحیح تربیت دانش آموز  معرفی الگو برای دانش آموز است و این یک روش میانبر برای رسیدن به نتیجه بهتر در بحث تعلیم و تربیت است و مربیان پرورشی و قرآنی مدارس نسبت به معرفی الگوهای برتر به دانش آموزان اهتمام داشته باشند.

 

وی اظهار داشت:ما اگر در جامعه الگو های مفید و درست را به نوجوان و جوانان معرفی کنیم در عرصه تربیت یک جهشی را شاهد خواهیم بود و نیز در مکتب اسلام هم که نگاه میکنیم متوجه این مقوله میشویم که خداوند برای هدایت و راهنمایی بندگان خود اقدام به معرفی الگو نموده است و با اشاره به آیه شریفه "لقد کان لکم فی رسولله اسوه حسنه" پیامبر عظیم الشان اسلام را به عنوان بهترین الگو برای انسان یادآور میشود.

 

حاجی زاده افزود :هم شناخت این الگوها هم پیروی از سیره الگوها و هم محبت به این الگوها خودش تربیت ساز است و همین که ما محبت به اهل بیت داشته باشیم و این محبت را به دانش آموزان انتقال دهیم خودش تربیت ساز است.برخی الگو ها نیز در جامعه ملموس هستند و میتوانیم در این زمانه ها آنهارا ببینیم و حس کنیم به عنوان مثال شهدا در جامعه الگو هایی هستند که این شهدا نیز با تاثیر پذیری از الگوهای دینی و مذهبی رفتند و راه آنان را ادامه دادند و همین شهدا نیز یکی از بهترین الگوها برای معرفی به دانش آموزان هستند و همینکه دانش آموز به عکس شهید نگاه بیاندازد و دنبال زندگی نامه یک شهید برود و زندگی نامه اورا مطالعه کند کمک بزرگی به متولیان امر تعلیم و تربیت در کشور شده است.

 

معاون پرورشی آموزش و پرورش بردسکن در بخشی دیگر از سخنان خود به توجه جدی به برگزاری نماز مخصوصا نماز جماعت در مدارس اشاره کرد و گفت : قانون دست برنامه ریزان مدارس را در زمینه برگزاری برنامه های فرهنگی بازگذاشته و چه خوب است برای دانش آموز همانند زنگ فارسی،املا و انشا زنگ نماز تعریف شود و حتی در برنامه هفتگی دانش آموز گنجانده شود که والدین او هم در جریان این موضوع قرار گیرند که فرزندشان در برنامه هفتگی یکی از دروس اش نماز است.

انتهای پیام/.