جعفر کامیاب پور رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان رشتخوار صبح امروز در گفتگو با خبرنگار صبح توس دررابطه با آغاز مرحله دوم واکسیناسیون تب برفکی در جمعیت گوسفند و بز این شهرستان گفت: این طرح از 18 مهرماه امسال به مدت 30 روز کاری در بین جمعیت دام سبک گوسفند و بز این شهرستان اجرا می‌شود.

 

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان رشتخوار در ادامه افزود: بیماری تب برفکی یک بیماری عفونی و به شدت واگیردار دامی است که شیوع آن در بین جمعیت دام ها خسارت های اقتصادی قابل توجهی را به همراه خواهد داشت.وی ضمن درخواست از همکاری دامداران با اکیپ‌ها مرکز دامپزشکی این شهرستان، گفت: واکسن مورد استفاده در این مرحله واکسن تب برفکی تولید داخل کشور و به ازاء هر راس یک سی سی می‌باشد، که به منظور کاهش رخداد عوارض جانبی متعاقب واکسیناسیون تب برفکی استفاده از مکمل‌های ویتامینه دو روز قبل از تجویز واکسن توصیه می‌گردد.

 


وی همچنین از رایگان بودن هزینه واکسیناسیون در این مرحله خبر داد و اظهار داشت: ثبت سوایق واکسیناسیون در فرم‌های مربوطه و دفترچه ثبت وضعیت بهداشتی دامداری الزامی خواهد بود.جمعیت دام سبک و سنگین شهرستان رشتخوار بیش از 68 هزار راس می‌باشد.

 

انتهای پیام