2018-07-17 | 1397/04/26

مراسم آغاز سال تحصیلی جدید در مشهد

مراسم بازگشایی مدارس خراسان رضوی با عنوان 'نوروز دانایی، مهر حسینی' با حضور علیرضا رشیدیان استاندار خراسان رضوی در دبیرستان دخترانه شاهد تقواپیشگان مشهد برگزار شد. عکس: علیرضا اخباری