به گزارش صبح توس؛ هنوز مُهر حکم آقای شهردار جدید تهران خشک نشده برای دست‌لاف و دشت اول شهرداری، اعضای شورای شهر تهران را مورد لطف و تفقد کریمانه‌ی خود قرار داده‌اند. فعلاً از کیسه بیت‌المال، اهدای یک خودرو و یک تبلت برای عرض خسته نباشید، خدا قوت پهلوان، خدا نگه‌دار دلاور، خدا حفظ‌ات کند یل تهران، خدا پشت و پناهت با غیرت به هر یک از اعضای شورای شهر مقرر شده‌است.


جگر آدمیزاد کباب می‌شود نه بخاطر اینکه پول مردم اینگونه خرج می‌شود یا نه برای اینکه بمنظور فرهنگ‌سازی، استفاده از وسائط نقلیه‌عمومی را اعضای شورای شهر از خودشان شروع کرده‌اند و نفری یک خودرو خواهند‌گرفت بلکه فقط به دو علت، آدمیزاد جگرسوز می‌شود.


اول آنکه چرا آقای شهردار که علاقه وافری به قلیان دارند برای ترویج فرهنگ قلیان‌داری حداقل بصورت نمادین، نفری یک قلیان به اعضای شورای شهر هدیه نداده‌اند؟!

 

اما علت دوم جگر‌سوزی، حیف و صد افسوس و حسرت است که توفیق با ما یار نبود تا ما هم احساس تکلیف کنیم و خدمتگزار مردم در شورای شهر تهران باشیم.


شاید حکمت اینکار شهرداری تهران همان استدلال محکم جناب وزیر نفت باشد که در پاسخ انتقادات به استخدام نمایندگان ادواری مجلس در وزارت نفت سربسته فرمودند: اگر نمایندگان نگران آینده شغلی خود باشند، مفسده بوجود می‌آید!


لابد اگر اعضای شورای شهر تهران از پول بیت‌المال خودرو و تبلت تحویل نگیرند، یک مفسده‌ی خیلی خیطی واقع می‌شود که مجرم نفتی ب.ز جلوی آنها لُنگ پهن خواهدکرد!

 

محمدرضا فتحی نجفی

 

انتهای پیام/