به گزارش صبح توس؛  وضعیت کشاورزی در خراسان رضوی بخشی اصلی اقتصاد روستایی را تشکیل می دهد لذا با توجه به وضعیت منابع آب استان، می توان راه های افزایش بهره وری و چالش هایی که در این زمینه وجود دارد را برای بهره مندی آیندگان از این نعمت خدادادی مورد اهمیت قرار داد.

 

در همین زمینه با احمد قندهاری، مدیر مطالعات پایه منابع آب خراسان رضوی در پایگاه خبری تحلیلی صبح توس به گفتگو نشستیم.

 

صبح توس: در رابطه با آخرین وضعیت منابع و ذخایر آب در استان توضیح بفرمایید.

 

اصلی ترین موضوع استان از نظر ما موضوع استراتژیک آب است و وضعیت منابع آب استانی در شرایط خوبی به سر نمی برد.

 

در منابع آب زیرزمینی سالانه حدود یک میلیارد متر مکعب کسری مخزن داریم یعنی بیش از حد مصرف میکنیم و این رقم سالانه تکرار می شود؛ برای کشور ما منابع آب زیرزمینی استراتژیک هستند و در  شرایط حساس همیشه باید آمادگی در این زمینه داشته باشیم.

 

همزمان با بستن چاه های غیرمجاز گشایش اقتصادی ایجاد شود

 

وزارت نیرو از تخصصی ترین دستگاه های مدیریتی و اجرایی است و در بخش آب های سطحی، مهار و کنترل آن سدها و اقدامات سازه ای خراسان رضوی در کشور شاخص و پیشرو است و در حوزه آب های زیرزمینی مبدع طرح های 13 گانه کشور در شورای عالی آب بوده ایم و اقدامات برای کل کشور وظیفه مند شد، مثلا در بستن چاه های غیر مجاز علی رغم فعالیت های اجتماعی و فرهنگی سنگین خراسان رضوی پیش‌رو بود که البته نیاز به اقدامات همه جانبه دستگاه ها دارد.

 

 

مادامی که مخزن آب در اختیار دارید مشکلی نیست ولی باید بدانیم در شریطی هستیم که از ذخایر خداوندی خیلی بیشتر استفاده می کنیم.

 

بر اساس اینکه آب ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و تخصصی دارد در خراسان بیشتر مسائل داخلی در مورد آب مطرح است لذا حمایت دستگاه های غیر تخصصی و دستگاه های سیاسی ضروری است.

 

فرصت برای مدیریت آب وجود دارد و باتوجه به اینکه مهم ترین منبع استراتژیک استان آب است باید با اطمینان خاطر و پایداری شاخصه های آن را پیگیری کنیم.

 

6.5 میلیارد متر مکعب آب در دسترس است اما یک میلیارد مکعب بیشتر مصرف می کنیم و البته در خشکسالی ها این منبع تا 4.5 میلیارد کاهش می یابد.

 

صبح توس: مقابله با چاه های غیرمجاز در استان با چه رویکردی صورت گرفته است.

 

مسائل فرهنگی آب مورد تأکید است و قابل ذکر است مدیریت آب از عهده یک دستگاه بر نمی آید؛ موضوع فرهنگی ورای بحث تخصصی است و باید همگان دغدغه آب داشته باشند.

 

اگر اقتصاد آب اصلاح نشود وضعیت مصرف هوشمندانه نمی شود

 

انتقال آب بسیار پرهزینه است و پیامدهای برداشت از چاه های غیرمجاز 10 سال دیگر مشخص و نوعی خیانت به کل منطقه محسوب می شود لذا فرهنگ سازی در مدیریت منابع آب اهمیت دارد.

 

در موضوع اجتماعی و اقتصادی باید الگوبرداری از کشورهای موفق در حوزه های نرم افزاری و فن آوری انجام شود.

 

چارچوب خاصی برای بستن چاه های غیرمجاز توسط آب منطقه ای ارائه شده و موضوعات حاشیه ای آن باید توسط دستگاه های فرهنگی بررسی شود و قطعا عمل به قانون و اجرای آن وظیفه است.

 

در شهرستان ها ظرفیت هایی نهفته است که با کمترین آب و منسجم کردن آن تجلی پیدا می کند لذا باید حق بیت المال پرداخته شود و ظرفیت ها زمانی که سازمان ها کنار یکدیگر باشند متبلور می شود و نیازمند این هستیم همزمان با بستن چاه های غیرمجاز گشایش اقتصادی ایجاد شود تا این امر تسهیل و مصرف آب کاهش یابد.

 

حل مسائل اقتصادی و اجتماعی موضوع اجرای قانون را تسهیل می کند به عنوان نمونه گرد و غبارهای غرب کشور در سه دولت پیگیری شده و گفتنی است پروژه گپ و سد آتاتورک عملکرد ترکیه برای منطقه بزرگ ترین خیانت منطقه ای محسوب می شود چراکه مشکل زیست محیطی جهانی ایجاد کرده است.

 

در سال 83 اولین نامه به استان خوزستان نوشته و موضوع از طریق مرکز پژوهشی اعلام شد هورها در حال کاهش است؛ ریزگردها کانون های مختلفی اعم از عربستان، آفریقا و صحرای چین در دنیا دارد که اکولوژی دنیا را مدیریت می کردند اما تصور نمی کردیم از زاگرس عبور کند و در البرز و تهران هم گردو غبار جنوب غرب ایران را مشاهده کنیم.

 

دست بردن در سازه های آبی این عواقب زیست محیطی را هم دارد و باید زودتر برای پیشگیری از آن جلوگیری کنیم چراکه آب بسیار حیاتی است.

 

 ضریب نفوذ آب شرب در استان بسیار بالاست البته باید در نظر داشته باشیم آب به قیمت واقعی ارائه نمی شود؛  آب در بیرون در قالب آب معدنی از بنزین گران تر و در کشاورزی بسیار ارزان است لذا تا اقتصاد آب اصلاح نشود وضعیت مصرف هوشمندانه نمی شود.

 

انتهای پیام/